Školné
POZOR

Žiak, ktorý neodovzdá čestné prehlásenie v našej škole
bude mať školný poplatok vo výške 25€ mesačne! Týka sa
iba skupinového vyučovania. Individuálne vyučovanie v
takomto prípade nie je možné.


+421(0)908 279 575
alebo nás môžete kontaktovať tiež na:
©2019 www.szusvolcano.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie