Hudobný odbor

 HUDOBNÝ ODBOR


Hudobný odbor je najmladším vyučovaným odborom o VOLCANE.

Škála študijných predmetov zahŕňa tradičné hudobné nástroje a to:

Hra na klavír

Hra na flautu

Spev NOVINKA


V našich plánoch je naďalej rozširovať ponuku v hudobnom odbore, a preto budeme postupne doplňať odbory o ďalšie strunové nástroje.


Prípravné štúdium
- dĺžka trvania 1 – 2 roky
Základné štúdium I. stupňa - dĺžka trvania: 8 rokov


Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole.
Člení sa na:

a) Primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni je vysvedčenie.

b) Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy. Dĺžka trvania je 4 roky. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie.


Pokyny k školnému TU

page1image11928 


Prvý hudobný koncert v histórii VOLCANA


máme za sebou. Všetci aktéri sa tak zapísali do našej histórie a musíme teda povedať, že veľmi úspešne. Sme nesmierne hrdí na našich učiteľov, ktorí zvládli pripraviť deti na verejné predstavenie len po necelých 4 mesiacoch práce. Tiež sme hrdí na našich malých hudobníkov, ktorí na sebe každý týždeň svedomito pracovali. Tešíme sa z tohto úspechu a veríme, že hudobný odbor bude naďalej rásť nielen do kvantity, ale hlavne do kvality. Ešte raz veľké ďakujem všetkým deťom za tvrdo odvedenú prácu, rodičom a starým rodičom, ktorí vytvorili nádhernú rodinnú atmosféru a predovšetkým našim skvelým učiteľom Vlasta Laluhová Beránková,  Marek Regina Reggy a Lucia Benkova. V programe sa predstavili deti v hre na flaute, klavíri a bicích. Pani učiteľka Lucka nacvičila s deťmi z teórie Anjelské Vianoce.
+421(0)908 279 575
alebo nás môžete kontaktovať tiež na:
©2024 www.szusvolcano.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie