Rada školy

RADA ŠKOLY:

Zloženie:


Za pedagogických zamestnancov:

Kristína Mareková

Michaela Melišková

Za nepedagogických zamestnancov:

Petra Kováčiková

Za rodičov:

Alena Škrteľová

Delegovaní členovia poverení zriaďovateľom školy:

Martin Kováčik

Peter Kováčik

Drahomíra Ličková+421(0)908 279 575
alebo nás môžete kontaktovať tiež na:
©2020 www.szusvolcano.sk, všetky práva vyhradené
web dizajn a programovanie